Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās Pieteikums sertifikāta saņemšanai reglamentētajā sfērā

Pretendents būvprakses sertifikāta saņemšanai, sertifikāta pagarināšanai, darbības sfēras papildināšanai vai, lai atkārtoti pretendētu uz sertifikāta saņemšanu (pēc anulēšanas) reglamentētajā sfērā iesniedz:


1. Iesniegumu par sertifikāta piešķiršanai vai pagarināšanai šeit
2. Izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
3. Apliecinātu darbu sarakstu veidlapa sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, paraugs ;
4. Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats - veidlapa un paraugs;
5. Profesionālās pilnveides apliecinoši dokumenti  (apliecības, sertifikāti u.c.);
6. Elektrodrošības apliecības kopiju (ja to prasa izvēlētā sertifikācijas sfēra);
7. Dokuments, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

Personai, kura vēlas pirmreizēji pretendēt uz sertifikāta saņemšanu reglementētajā sfērā, nepieciešams reģistrēties Būvniecības Informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv), ievadot informāciju par izglītību un profesionālo pieredzi.

Datu ievades instrukcija BIS ir aplūkojama šeit

Sertificētā persona, kura vēlas pagarināt savu būvspeciālista sertifikātu vai veikt darbības sfēru papildināšanu, aktualizē un papildina BIS sistēmā savus personas datus – telefona nr., e-pasta adresi, izglītību, profesionālās pilnveides datus, darbu sarakstu.

Pretendents Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

  • Nosūtot pa pastu vai ierodoties personīgi LEEA SpecSC, Šmerļa ielā 1, Rīgā.
  • Klientu pieņemšanas laiki:

otrdienās no plkst .9:00-17:00.
trešdienās no plkst. 9:00-16:00.
ceturtdienās no plkst. 9:00-16:00

Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās Pieteikums sertifikāta saņemšanai reglamentētajā sfērā