Pretendents būvprakses sertifikāta saņemšanai, sertifikāta pagarināšanai, darbības sfēras papildināšanai vai, lai atkārtoti pretendētu uz sertifikāta saņemšanu (pēc anulēšanas) reglamentētajā sfērā iesniedz:


1. Iesniegumu par sertifikāta piešķiršanai vai pagarināšanai šeit
2. Izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
3. Apliecinātu darbu sarakstu veidlapa sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, paraugs un  aktualizēt  Būvniecības Informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv) informāciju par profesionālo pieredzi un profesionālo pilnveidi;
4. Pretendējot uz Elektroietaišu projektēšanas sertifikātu ir jāiesniedz vismaz 2 būvprojekti izvēlētajā spriegumā, kas ietver vēlamos virzienus.
5. Profesionālās pilnveides apliecinoši dokumenti  (apliecības, sertifikāti u.c.);
6. Elektrodrošības apliecības kopiju (ja to prasa izvēlētā sertifikācijas sfēra);
7. Dokuments, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

Personai, kura vēlas pirmreizēji pretendēt uz sertifikāta saņemšanu reglementētajā sfērā, nepieciešams reģistrēties Būvniecības Informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv), ievadot informāciju par izglītību un profesionālo pieredzi.

Datu ievades instrukcija BIS ir aplūkojama šeit

Sertificētā persona, kura vēlas pagarināt savu būvspeciālista sertifikātu vai veikt darbības sfēru papildināšanu, aktualizē un papildina BIS sistēmā savus personas datus – telefona nr., e-pasta adresi, izglītību, profesionālās pilnveides datus, darbu sarakstu.

Pretendents Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

  • Nosūtot pa pastu vai ierodoties personīgi LEEA SpecSC, Šmerļa ielā 1, Rīgā.