Ar eksāmena tēmām elektroietaišu projektēšanā varat iepazīties šeit

Ar eksāmena tēmām elektroietaišu izbūvē izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā varat iepazīties šeit

Ar eksāmena tēmām un kritērijiem Elektrobūvju un elektroietaišu ugunsdrošība Elektroietaišu projektēšanā varat iepazīties šeit

Ar eksāmena tēmām Elektrobūvju un elektroietaišu ugunsdrošība Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā varat iepazīties šeit