Sertifikāta joma, specialitāte

Nepieciešamā izglītība un darba stāžs              

Projektēšana

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu lakā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā

Būvdarbu vadīšana

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

Elektrodrošības grupas apliecība(derīga)

ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu lakā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

Elektrodrošības grupas apliecība(derīga)

ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu lakā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā

Būvuzraudzība

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

Elektrodrošības grupas apliecība(derīga)

ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu lakā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā

Elektrodrošības grupas apliecība(derīga)

ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 7 gadu lakā darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā