Sūdzības un apelācijas par sertifikācijas procesa norisi var iesniegt visas ar sertifikācijas procesu saistītās personas, iesniedzot tās rakstiski vai mutiski.
Visas sūdzības un apelācijas tiek izskatītas savlaicīgi konstruktīvā un neietekmējamā veidā.

Eksaminācijas komisijas lēmumu vai pretenzijas par eksāmena norisi sertifikācijas pretendents var iesniegt sūdzību LEEA SpecSC vadītājai 10 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.  Atbildi uz iesniegto sūdzību LEEA SpecSC vadītāja sniedz 10 dienu laikā.

Sūdzību un apelāciju izskatīšanas process šeit.