Par kompetences novērtēšanu un sertifikāta piešķiršanu / pagarināšanu reglamentētajā sfērā LEEA SpecSC piemēro:

20.03.2018. noteikumos Nr.169 ”Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un 05.03.2019. noteikumos Nr.100 “Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis”, pielikuma 2. punktu.

Sertifikācijas darbības sfēra

Sertifikācijas darbības sfēras sprieguma pakāpe

Sertifikāta darbības termiņš(*)

Maksa par kompetences novērtēšanu vienai darbības sfērai

(ar PVN neapliekams)

Ikgadējā uzraudzības gada maksa par vienu darbības sfēru

(ar PVN neapliekams)

Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana

līdz 1 kV

beztermiņa

240,- EUR

180,- EUR

no 1 kV līdz 35kV

no 110 kV līdz 400 kV

Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība

līdz 1 kV

beztermiņa

240,- EUR

180,- EUR

no 1 kV līdz 35kV

no 110 kV līdz 400 kV

Elektroietaišu projektēšana

līdz 1 kV

beztermiņa

240,- EUR

180,- EUR

no 1 kV līdz 35kV

no 110 kV līdz 400 kV

(*) attiecas uz personām, kuras ir ieguvušas “Būvniecības likumā” noteikto pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību.

  • Veicot sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu ir jāveic tikai tekošā gada Uzraudzības maksas samaksa.
  • Veicot atkārtotu kvalifikācijas pārbaudi (eksāmenu) 1 mēneša laikā, papildus samaksa netiek piemērota.
  • Kvalifikācijas pārbaudes nenokārtošanas gadījumā netiek atmaksāta iemaksātā summa par kompetences pārbaudi.