Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās Pakalpojumu cenrādis

Par kompetences novērtēšanu un sertifikāta piešķiršanu/ pagarināšanu LEEA SpecSC piemēro Ministru kabineta noteikumus Nr.181 “Biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” (no 07.04.2015) reglamentētajā sfērā.


Sertifikācijas virziens darbības sfēra
Sertifikāta darbības termiņš(*) Summa EUR  par kompetences novērtēšanu vienam virzienam (ar PVN neapliekams) Ikgadējā uzraudzības gada maksa par darbības sfēru (ar PVN neapliekams)
Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšana beztermiņa 150 EUR


44.50 EUR
Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 vadīšana beztermiņa 44.50 EUR
Elektroietaišu izbūves darbu virs 110 kV vadīšana beztermiņa 44.50 EUR

Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV būvuzraudzība
beztermiņa
150 EUR

44.50 EUR

Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV līdz 35kV būvuzraudzība
beztermiņa 44.50 EUR

Elektroietaišu izbūves darbu virs 110 kV būvuzraudzība
beztermiņa 44.50 EUR
Elektroietaišu līdz 1 kV projektēšana beztermiņa
150 EUR

44.50 EUR
Elektroietaišu no 1 kV līdz 35 kV projektēšana beztermiņa 44.50 EUR
Elektroietaišu virs 110 kV projektēšana beztermiņa 44.50 EUR

(*) attiecas uz personām, kuras ir ieguvušas “Būvniecības likumā” noteikto pirmā vai otrā līmeņa izglītību.

  • Veicot sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu ir jāveic tikai tekošā gada Uzraudzības maksas samaksa.
  • Veicot atkārtotu kvalifikācijas pārbaudi (eksāmenu) 1 mēneša laikā, papildus samaksa netiek piemērota.
  • Kvalifikācijas pārbaudes nenokārtošanas gadījumā netiek atmaksāta iemaksātā summa par kompetences pārbaudi.
Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās Pakalpojumu cenrādis