Aktīvā pozīcija: Sākums Elektrodrošības grupu piešķiršana

Elektrodrošības grupu piešķiršana

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs (LEEA SpecSC) veic elektrodrošības grupas piešķiršanu personām saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāto piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” pēc pārbaudes testa nokārtošanas šādās elektrodrošības grupās:

Elektrodrošības grupa Apliecības derīguma termiņš
A neatkarīgi no sprieguma vērtības līdz 3 gadi
Bz zemsprieguma līdz 3 gadi
B augstsprieguma līdz 3 gadi
Cz zemsprieguma līdz 3 gadi
C augstsprieguma līdz 3 gadi

 

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Elektrodrošības grupu piešķiršana