Sertificēto būvspeciālistu ētikas kodekss nosaka Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) Specializētā sertifikācijas centra (SpecSC) sertifikācijas pretendentu un sertificēto būvspeciālistu profesionālās darbības ētiskos principus.
Ētikas kodeksa uzdevums ir veicināt sertifikācijas pretendentu un sertificēto būvspeciālistu likumīgās un godprātīgās darbības sadiedrības interesēs, lai profesionālā darbība neradītu nedz materiālu, nedz morālu kaitējumu sertifikācijas procesā iesaistītajām pusēm.
Būvspeciālista ētikas kodekss