LEEA SpecSC veic būvspeciālistu sertifikāciju personām, kas atbilst Būvniecības likuma un MK noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi“ minētajām prasībām, šādās reglamentētajās darbības sfērās:

  • Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšana
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 vadīšana
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 110 kV līdz 400 kV vadīšana

 

  • Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV būvuzraudzība
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 kV būvuzraudzība
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 110 kV līdz 400 kV būvuzraudzība

 

  • Elektroietaišu līdz 1 kV projektēšana
  • Elektroietaišu no 1 kV līdz 35 kV projektēšana
  • Elektroietaišu no 110 kV līdz 400 kV projektēšana

Sertifikātā reglamentētajā sfērā norāda attiecīgo virzienu šeit, kurā sertifikācijas pretendents ir apliecinājis savu kompetenci.