Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās

LEEA SpecSC veic būvspeciālistu sertifikāciju personām, kas atbilst Būvniecības likuma un MK noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi“ minētajām prasībām, šādās reglamentētajās darbības sfērās:

  • Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšana
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 vadīšana
  • Elektroietaišu izbūves darbu virs 110 kV vadīšana

 

  • Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV būvuzraudzība
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 kV būvuzraudzība
  • Elektroietaišu izbūves darbu virs 110 kV būvuzraudzība

 

  • Elektroietaišu līdz 1 kV projektēšana
  • Elektroietaišu no 1 kV līdz 35 kV projektēšana
  • Elektroietaišu virs 110 kV projektēšana
Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās