Sūdzību var iesniegt sertifikāta pretendents, ja nav apmierināts ar ekspertu darbību, ir iebildumi pret viņa iesniegto dokumentu izskatīšanas rezultātiem, ir pretenzijas par eksaminācijas norisi. Sūdzība jāiesniedz SpecSC vadītājam 7 dienu laikā pēc kompetences pārbaudes.
Pretenziju un sūdzību var iesniegt arī darba devējs, kā arī darba pasūtītājs vai citas ieinteresētās personas, ja ir neapmierinātas ar pretendenta darba rezultātiem un tie neatbilst sertifikācijas noteiktām prasībām. SpecSC vadītājam jāsniedz atbilde 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to tiek paziņots sūdzības vai apelācijas iesniedzējam.
Visas sūdzības un apelācijas tiek izskatītas savlaicīgi, konstruktīvā un neietekmējamā veidā.
Sūdzību un apelāciju izskatīšanas process šeit.