Pieteikties uz elektrodrošības grupas piešķiršanu var iesniedzot:
a) Iesniegumu (iesniegums šeit) zināšanu pārbaudei;
b) Dokumenta kopiju par iegūto profesionālās kvalifikācijas līmeni;
c) Iepriekš iegūto elektrodrošības grupas apliecinājumu;
d) Foto 3x4 cm.