Ar Elektrodrošības grupas piešķiršanas kārtību, dokumentu izskatīšanas procedūru, eksaminācijas procedūru, apliecības anulēšanas kārtību un varat iepazīties šeit