Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)
Latvian Association of Power Engineers and Energy Constructors

LEEA asociācija

Specializētais Sertifikācijas centrs (SpecSC)