Aktīvā pozīcija: Sākums 11.04.2019 notika seminārs, kas bija veltīts ugunsdrošības prasību un labās prakses veicināšanai elektroenerģijas sistēmu ekspluatācijā un projektēšanā, tostarp arī zibensaizsardzībā

Aktualitātes

11.aprīlī Latvijas Ugunsdzēsības asociācija (LUA) sadarbībā ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociāciju un A/S Inspecta Latvia, kā arī vairākiem atzītiem nozares ekspertiem rīkoja semināru, kas bija veltīts ugunsdrošības prasību un labās prakses veicināšanai elektroenerģijas sistēmu ekspluatācijā un projektēšanā, tostarp arī zibensaizsardzībā.

Lai gan atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistikai, ko akcentēja LUA valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Babra, visbiežākais ugunsnelaimju cēlonis ir neapdomīga rīcība ar atklātu uguni, joprojām vērā ņemamu skaitu ugunsnelaimju izraisa arī traucējumi elektroapgādes sistēmu darbībā, kas ir saistīti ar novecojušām elektroiekārtām un elektroinstalāciju, kā arī ar iekārtu un tīklu nepareizu ekspluatāciju.


Lai veicinātu elektroenerģijas nozarē strādājošo speciālistu izpratni par nelaimes gadījumu un iekārtu bojājumu riskiem, kā arī normatīvu un labās prakses nozīmi to novēršanā, seminārā uzaicinātie speciālisti – Mihails Jaloveckis un Andrejs Vasiļjevs - padziļināti pievērsās tādiem jautājumiem kā elektriskie mērījumi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238
‘’’Ugunsdrošības noteikumi”, kabeļu un vadu izolācijas un pretestības pārbaudēm, elektroiekārtu un zemējuma elementu pābaudes, kā arī zibensaizsardzības sistēmu pārbaudēm.

Ņemot vērā arī šobrīd vērojamo augsto aktivitāti būvniecības tirgū un pieprasījumu pēc zibensaizsardzības iekārtām, semināra apmeklētājiem tika nodrošināts arī nozares vadošā speciālista, LEEA Zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības komisijas priekšsēdētāja Eināra Rubeņa padziļināts izklāsts par zibensaizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un zibensaizsardzības sistēmas pamatiem.

Aktīvā pozīcija: Sākums 11.04.2019 notika seminārs, kas bija veltīts ugunsdrošības prasību un labās prakses veicināšanai elektroenerģijas sistēmu ekspluatācijā un projektēšanā, tostarp arī zibensaizsardzībā