Pretendējot uz sertifikāta saņemšanu, ņemiet vērā:

1. Mēneša laikā pēc dokumentu izvērtēšanas un pozitīva slēdziena saņemšanas pretendentam ir jāierodas uz kompetences pārbaudi.
2. Izņēmuma gadījumos eksāmena kārtošanas termiņu iespējams pagarināt līdz 2 mēnešiem, par to iepriekš vienojoties.
3. Ja noteiktajā termiņā pretendents neierodas uz eksāmenu, dokumenti sertifikāta saņemšanai jāiesniedz no jauna.
4. Vienā reizē atļauts kārtot eksāmenu ne vairāk kā 5 apakšjomās. Ja apakšjomu skaits ir lielāks, kompetence pārējās apakšjomās tiek pārbaudīta nākamajā eksāmena reizē (pēc nedēļas vai 2 nedēļām).
Ja pretendents pēc uzaicinājuma neierodas uz eksāmenu mēneša laikā, sertifikātu izsniedz tikai par tām jomām, kur nokārtota kompetences pārbaude. Ja pretendents vēlas kārtot eksāmenu tajās apakšjomās, kuras netika kārtotas pirms viena mēneša, tad pretendentam atkārtoti ir jāiesniedz dokumenti sertifikāta saņemšanai.
5. Ja kompetences pārbaudes eksāmens netiek nokārtots, tad atkārtota eksāmena kārtošana pieļaujama mēneša laikā. Ja mēneša laikā pretendents pēc uzaicinājuma nav ieradies uz atkārtotu eksamināciju, tad dokumenti eksāmena kārtošanai ir jāsniedz no jauna.
Ja pretendents nenokārto eksāmenu arī otro reizi, tad atkārtoti pretendēt uz sertifikāta saņemšanu iespējams tikai pēc 6 mēnešiem, izpildot visas sertifikācijai noteiktās prasības.