Lietošanas noteikumi nosaka sertificētās personas pienākumus, pastāvīgās prakses uzraudzības kārtību, sertifikāta darbības apturēšanas kārtību, anulēšanas un atjaunošanas kārtību.
Sertificētā persona visā sertifikāta darbības termiņa laikā ievēro tā lietošanas noteikumus.