Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija nereglamentētajās sfērās Sertifikāta lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi nosaka sertificētās personas pienākumus, pastāvīgās prakses uzraudzības kārtību, sertifikāta darbības apturēšanas kārtību, anulēšanas un atjaunošanas kārtību.
Sertificētā persona visā sertifikāta darbības termiņa laikā ievēro tā lietošanas noteikumus.

Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija nereglamentētajās sfērās Sertifikāta lietošanas noteikumi