Kompetences prasības sertifikācijai nereglamentētajā sfērā tiek noteiktas saskaņā ar  normatīvo aktu prasībām un praktiskā darba pieredzes ilgums tiek aprēķināts pēc nepieciešamās izglītības iegūšanas. Šajā darba pieredzes ilgumā ieskaita darba pieredzi vai praksi, kuru persona ir ieguvusi laikposmā no profesionālās vidējās izglītības iegūšanas dienas būvniecības vai elektroenerģētikas jomā un kura atbilst sertifikāta iegūšanai izvēlētajai darbības sfērai šeit.