Sertifikāta saņemšanai, sertifikāta pagarināšanai, darbības sfēras papildināšanai  nereglamentētajā sfērā pretendents iesniedz:

1. Iesniegumu par sertifikāta piešķiršanai vai pagarināšanai šeit;
2. Izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
3. Apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā - veidlapa un paraugs;
4. Pretendējot uz elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi, jāiesniedz divi apliecināti elektroietaišu tehnisko parametru mērījumu protokoli.
5. Elektrodrošības apliecības kopiju (ja to prasa izvēlētā sertifikācijas sfēra);
6. Profesionālās pilnveides apliecinoši dokumenti (apliecības, sertifikāti u.c.);
7. Dokuments, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.
Pretendents Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

  • Nosūtot pa pastu vai ierodoties personīgi LEEA SpecSC birojā, Šmerļa ielā 1, Rīgā.