Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija nereglamentētajās sfērās Pieteikums sertifikāta saņemšanai

Pieteikums sertifikāta saņemšanai

Sertifikāta saņemšanai, sertifikāta pagarināšanai, darbības sfēras papildināšanai  nereglamentētajā sfērā pretendents iesniedz:
1. Iesniegumu par sertifikāta piešķiršanai vai pagarināšanai šeit;
2. Izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
3. Apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā - veidlapa un paraugs;
4. Elektrodrošības apliecības kopiju (ja to prasa izvēlētā sertifikācijas sfēra);
5. Profesionālās pilnveides apliecinoši dokumenti (apliecības, sertifikāti u.c.);
6. Dokuments, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.
Pretendents Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

  • Nosūtot pa pastu vai ierodoties personīgi LEEA SpecSC birojā, Šmerļa ielā 1, Rīgā.
  • Klientu pieņemšanas laiki: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.9:00-17:00.
Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija nereglamentētajās sfērās Pieteikums sertifikāta saņemšanai