Par LEEA biedriem var kļūt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Par juridiskiem biedriem var būt uzņēmumi un organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar elektroenerģētikas un energobūvniecības nozari.

Par fiziskajiem biedriem var būt:

  • elektroenerģētisko un energobūvniecības specialitāšu bakalauri, maģistri, inženieri un zinātnieki (doktori, profesori u.c.);
  • elektroenerģētikas un energobūvniecības jomā ilgstoši (vairāk kā 5 gadi) strādājoši speciālisti, kam nav augstākās izglītības vai kas augstskolu beiguši ar elektroenerģētiku un energobūvniecību tieši nesaistītās specialitātēs.
  • nozares studenti sākot ar 2.mācību gadu.

Lēmumu par juridisko biedru uzņemšanu vai izslēgšanu pieņem LEEA valde. Par fizisko personu biedru uzņemšanu un izslēgšanas lēmumu pieņem LEEA biedru kopas pilnsapulcē un par to paziņo LEEA izpilddirekcijai.
Ar detalizētu informāciju par Biedru organizāciju varat iepazīties Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas STATŪTOS (links uz statūtiem).
Par LEEA biedriem var kļūt, aizpildot pieteikumu (links uz pieteikuma veidlapu)
Biedru naudas aprēķina tabula