Elektrodrošības grupas zināšanu pārbaude vienam pretendentam: 35.00 EUR.
Atkārtota zināšanu pārbaude vienam pretendentam: 25.00 EUR.
Apmācības elektrodrošības grupas piešķiršanai: 30 EUR