16.09.2020 notiks apmācības par elektronisko būvdarbu žurnālu būvniecības procesā

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA)

Specializētais Sertifikācijas centrs

“Ieceres/būvprojekta iesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā ”

DIENASKĀRTĪBA

9.30 - 10.00

Dalībnieku reģistrācija

10.00-14.00

 

Iesniegums par BUN izpildi.

Būvdarbu žurnāla konfigurācija.

Būvmateriālu konfigurācija.

Speciālistu piesaiste būvdarbu žurnālam (palīgs, būvdarbu vadītāji, apakšuzņēmumu speciālisti).

Tāmes sagatavošana, augšupielāde BIS, pielietošana elektroniskajā žurnālā.

Ierakstu veikšana; ierakstu apstiprināšana.

Izmaiņas projektā būvdarbu gaitā (autoruzraudzības kārtībā).

Jautājumi, diskusijas, apmācību apliecinājuma izsniegšana.

BIS attīstības nodaļas pakalpojuma vadītāji

Aleksandrs Zommers, Viesturs Duša

12.00 - 12.30

Pārtraukums

 

 

Vēlamās prasības apmācību dalībniekiem:

  • Līdzi ņemt datorus, jo būs jādarbojas līdzi BIS;
  • Būs nepieciešami autentifikācijas līdzekļi ( smart-id, kodu kartes, e-paraksts), lai varētu pieslēgties bis.gov.lv/bisp

 

Cena: EUR 60.00 + PVN

 

Pēc apmācībām saņemsiet apliecinājumu par dalību.

 

 

 

Pieteikties šeit