Saistībā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli, LEEA un LEEA SpecSC informē, ka no 2020.gada 16.marta ir plānots pārtraukt apmeklētāju apkalpošanu klātienē, LEEA un LEEA SpecSC darbiniekiem pēc iespējas pilnvērtīgā apjomā nodrošinot apmeklētāju un pakalpojumu saņēmēju apkalpošanu attālināti, ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem. 

Apkalpošana klātienē šajā periodā var tikt nodrošināta tikai izņēmuma kārtā, galējas nepieciešamības gadījumos, iepriekš sazinoties ar atbildīgo speciālistu un panākot atbilstošu vienošanos, kā arī stingri ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus.

 No 2020.gada 16.martam līdz 14.aprīlim iepriekš plānotās kompetences novērtēšanas kā arī padziļinātās pārbaudes tiek pārceltas uz periodu pēc 2020.gada 14.aprīļa vai arī atbilstoši spēkā esošajiem kompetento iestāžu saistošajiem rīkojumiem.

 

 

BŪSIM ATBILDĪGI PRET SEVI UN CITIEM!