Aktīvā pozīcija: Sākums Notiks termogrāfijas apmācības 14.03, 04.04, 18.04

Aktualitātes

Termogrāfijas apmācību tēmas:

  1. Termogrāfiskā diagnostika.
  2. Termogrāfijas pielietojums
  3. Termodinamika un siltuma vadīšana.
  4. Termovizora darbības princips
  5. Termokameras veidi un pielietojums.
  6. Termogrāfiskie mērījumi un to analīze
  7. Mērījumu precizitātes ietekmes faktori.
  8. IS kameras kalibrēšana
  9. Mērījumu pārskata sagatavošana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Maksa 120.00 (plus PVN)

Pieteikties

Termogrāfijas apmācības 14.03.2019

Termogrāfijas apmācības 04.04.2019

Termogrāfijas apmācības 18.04.2019

Aktīvā pozīcija: Sākums Notiks termogrāfijas apmācības 14.03, 04.04, 18.04