Aktīvā pozīcija: Sākums LDDK īsteno Eiropas Savienības projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē
Aktīvā pozīcija: Sākums LDDK īsteno Eiropas Savienības projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē