Aktīvā pozīcija: Sākums Apmācības Apmācības elektrodrošībā

Apmācības

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA) uzsāk profesionālo pilnveides apmācību organizēšanu, saskaņā ar 08.10.2013. MK noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības".

Norises laiks: 14.06.2018 plkst.:9:00

Apmācību ilgums: 7 stundas.

Pieteikties semināram

Aktīvā pozīcija: Sākums Apmācības Apmācības elektrodrošībā