Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi

Jaunumi

Seminārs LEEA juridiskajiem un fiziskajiem biedriem

LEEA izsludina ikgadējo energobūvnieku konkursu

LDDK īsteno Eiropas Savienības projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē

Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akta paraugs

Informācija pirmreizējās sertifikācijas pretendentiem

Informācija par sertifikātu derīguma pārbaudi

Informācija būvspeciālistiem par SpecSC dokumentu pieņemšanas laikiem

ARHĪVS