Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi

Jaunumi

9. septembra (2016) LEEA valdes sēdes dienaskārtība

Seminārs "Instalācijas un kabeļi - to dažādās konstrukcijas un standarti" 13.09.2016.

LEEA SpecSC klientu aptaujas rezultāti par sertificēšanas procesa novērtējumu 2016. gadā

Informācija būvspeciālistiem par SpecSC dokumentu pieņemšanas laikiem

Pieteikšanās Būvindustrijas lielajai balvai

Informācija sertificētajiem būvspeciālistiem, kuriem 2016. gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš

Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa par 2016. gadu - termiņš 1. aprīlis

Draka Keila Cables seminārs projektētājiem 10.06.2016.

Ekspertu sarunas par izmaiņām globālajā tautsaimniecībā un iespējām Latvijai

Seminārs būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai

Seminārs projektētājiem

Konference ENERĢĒTIKA 2016

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte piedāvā

Seminārs "Elektrotīklu izbūves darbu vadība un būvuzraudzība" 24.02.2016.

LEEA valdes vēlēšanas

SpecSC atkārtoti piešķirta akreditācija

LEEA aicina uzņēmumus piedalīties ikgadējā energobūvnieku konkursā

Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS Latvenergo Gada balvas 2015 laureāti

Noskaidroti laureāti LEEA, AS Jauda, SIA ABB un RTU Attīstības fonda studentu darbu konkursā

LEEA Pārstāvju sapulce 10.12.2015.

Progress Energoefektivitātes direktīvas ieviešanā

Seminārs - Ne visi kabeļi ir vienādi, 26.11.2015.

SpecSC semināra prezentācijas

Sertifikācijas pretendentu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs 2015.gada 8.oktobrī

Ekonomikas ministrija ar LEEA noslēgusi Deleģēšanas līgumu

LEEA biedrs Armands Ābele saņem "Būvindustrijas lielo balvu"

SpecSC veiks elektrodrošības grupu sertificēšanu elektrotehniskam personālam

Markku Monni grāmatas

ARHĪVS