Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi

Jaunumi

Seminārs elektroietaišu projektētājiem 09.12.2016.

8. decembra (2016) LEEA valdes sēdes dienaskārtība

Informācija būvspeciālistiem par SpecSC dokumentu pieņemšanas laikiem

Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa par 2016. gadu - termiņš 1. aprīlis

Konsultācijas elektroenerģijas patērētājiem

Informācija sertificētajiem būvspeciālistiem, kuriem 2016. gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš

LEEA 95. gadskārtas jubilejas konference

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas

Tuvojas vienīgā Baltijas biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstāde „RIGA COMM 2016”

Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs

Seminārs "Instalācijas un kabeļi - to dažādās konstrukcijas un standarti" 13.09.2016.

LEEA SpecSC klientu aptaujas rezultāti par sertificēšanas procesa novērtējumu 2016. gadā

ARHĪVS