Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi

Jaunumi

LEEA SpecSC izsludina konkursu uz lietvedes/sekretāres amatu

Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs

LEEA izsludina ikgadējo energobūvnieku konkursu

Sertificēto būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs

22. februāra (2017) LEEA valdes sēdes dienaskārtība

Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa par 2017. gadu - termiņš 1. aprīlis

LEEA darbības plāns un darbības virzieni 2017. gadam

Informācija būvspeciālistiem par SpecSC dokumentu pieņemšanas laikiem

Seminārs "Būvju ugunsdrošības risinājumi" 07.02.2017.

Seminārs elektroietaišu projektētājiem 09.12.2016.

Informācija sertificētajiem būvspeciālistiem, kuriem 2016. gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš

LEEA 95. gadskārtas jubilejas konference

Tuvojas vienīgā Baltijas biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstāde „RIGA COMM 2016”

ARHĪVS

Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs

Seminārs "Instalācijas un kabeļi - to dažādās konstrukcijas un standarti" 13.09.2016.