Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Specializātais Sertifikācijas centrs

Specializātais Sertifikācijas centrs

Vispārīga informācija

Sertifikācija REGLAMENTĒTAJĀS sfērās

Pirmreizējā sertifikācija NEreglamentētās sfērās

Informācijas ievietošana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Eksaminācijas procedūra

Nolikumi

Eksāmenu tēmas

Profesionālās pilnveides pasākumu tēmu un apjomu saraksts

Sertifikāta lietošanas noteikumi

Pieteikumi

Ētikas kodekss

Sūdzību un apelāciju izskatīšanas procedūra

Sertificētie elektroietaišu speciālisti

Sertifikācijas Padome

Personāla sertifikācijas shēmas komiteja

Sertificētie elektroietaišu speciālisti (arhīvs)

Konference-seminārs otrreizējās (atkārtotās) sertifikācijas pretendentu kvalifikācijas celšanai

Elektrodrošības grupas piešķiršanas kārtība