Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi / Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs termogrāfijā

Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs termogrāfijā

Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs termogrāfijā

Dienaskārtība