Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Pakalpojumi

Pakalpojumi

Remontdarbi un to organizēšana elektroenerģijas patērētāju pusē iekšējos 0,4 kV tīklos

Konsultācijas elektroenerģijas patērētājiem

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas