Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi / ARHĪVS / Informācija sertificētajiem būvspeciālistiem, kuriem 2016. gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš

Informācija sertificētajiem būvspeciālistiem, kuriem 2016. gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš


Visiem sertifikantiem, kuriem 2016. gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš reglamentētajās sfērās:
a) Elektroietaišu projektēšana
b) Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā
c) Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā

Vienu mēnesi pirms Jūsu sertifikāta derīguma termiņa beigām, iesniegt SpecSC nepieciešamos dokumentus, kuri nepieciešami, lai iegūtu beztermiņa sertifikātu:
a) Pieteikumu (iesniegumu)
b) Izglītības dokumenta kopija
c) Patstāvīgās prakses un pilnveides pārskats
d) Elektrodrošības apliecības kopija
e) Iepriekšējā sertifikāta kopija

Tāpat arī vēršam uzmanību uz to, ka ir nepieciešams savadīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) visu nepieciešamo informāciju:
a) Kontaktinformāciju par sevi
b) Ievadīt skenētu izglītības diploma kopiju
c) Ievadīt nepieciešamo informāciju par patstāvīgo praksi
d) Ievadīt informāciju par profesionālo pilnveidi