Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi / ARHĪVS / Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa par 2017. gadu - termiņš 1. aprīlis

Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa par 2017. gadu - termiņš 1. aprīlis

44.50 Eiro

Lūdzam, visus reglamentētā sfērā sertificētos elektrospeciālistus (būvspeciālistus), kuri sertificējušies Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA) Specializētajā sertifikācijas centrā (SpecSC) līdz 2016. gada beigām, samaksāt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu par 2017. gadu: 44.50 Eiro.
(par katru darbības sfēru:
  • Elektroietaišu projektēšana;
  • Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;
  • Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība.)

Piezīme: ja uz izsniegtā sertifikāta ir viens ieraksts "Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība", tad ir kopējs maksājums 44.50 eiro.


Ja šis maksājums netiks veikts līdz 2017. gada 1. aprīlim, Jums izsniegtā sertifikāta darbība tiks apturēta uz laiku.
(MK noteikumi Nr. 610;   21.01.2016. grozījumi)

Nesamaksāšanas gadījumā, informācija par Jūsu sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku parādīsies arī Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) reģistrā.

Rekvizīti apmaksai
Maksājumu veikt LEEA norēķinu kontā:
LV46 UNLA 0050 0056 9479 6

LEEA reģ.numurs:
40008116388

Adrese: Rīgā, Šmerļa ielā 1, Latvija, LV-1006

Ja uzņēmumi ir gatavi apmaksāt savu darbinieku patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu par 2017. gadu, lūdzam, uzņēmuma administrāciju atsūtīt šo darbinieku sarakstu līdz 2017. gada 1. aprīlim (uz e-pastu: sertifikacija@bleea.lv), kā arī maksājuma uzdevumā norādīt personu vārdus, uzvārdus, sertifikāta numurus, par kuriem tiek veikta apmaksa.

Konsultācijām un neskaidrībām: 67729349  (SpecSC Referente).