Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi / ARHĪVS

ARHĪVS

Raksti, kas ir vecaki par 6 mēnešiem

Biedrības LEEA sadarbība ar LIAA

Valdes pārvēlēšanu pārstāvju sapulce 10.12.2009.

LEEA konference-seminārs otrreizējās (atkārtotās) sertifikācijas pretendentu kvalifikācijas celšanai

LEEA pārstāvju sapulce 2010.gada 6.maijā

Mūžizglītības programma Leonardo da Vinci

Papildināts! LEEA konference-seminārs otrreizējās (atkārtotās) sertifikācijas pretendentu kvalifikāc

LEEA pārstāvju sapulce 2011.gada 19.maijā

AS Latvenergo Vides un darba aizsardzības funkcijas Ķīmijas laboratorijas piedāvājums

Baltijas valstu Vienošanās Leonardo da Vinci programmas ietvaros

LEEA pārstāvju sapulce 2012.gada 6.decembrī

LEEA Darba plāns 2014.gadam

Raksts žurnālā - "Kāpēc enerģētiķiem svarīgi būt LEEA biedriem?"

Atkārtotās sertifikācijas seminārs 16.aprīlī

Biedrību LEK pievienos LEEA

LEEA pārstāvju sapulce 12.jūnijā

Par būtiskām izmaiņām Speciālajos būvnoteikumos saistībā ar elektrotīkla būvniecību

LEEA SpecSC izsludina konkursu uz lietvedes/sekretāres amatu

Elektroenerģētikas eksperti izvērtē "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

LEEA darba plāns 2015.gadam

LEEA Pārstāvju sapulce 22.05.2015.

Draka Keila Cables seminārs projektētājiem 10.06.2016.

Ekspertu sarunas par izmaiņām globālajā tautsaimniecībā un iespējām Latvijai

Seminārs būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai

Seminārs projektētājiem

Konference ENERĢĒTIKA 2016

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte piedāvā

Seminārs "Elektrotīklu izbūves darbu vadība un būvuzraudzība" 24.02.2016.

LEEA valdes vēlēšanas

SpecSC atkārtoti piešķirta akreditācija

LEEA aicina uzņēmumus piedalīties ikgadējā energobūvnieku konkursā

Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS Latvenergo Gada balvas 2015 laureāti

Noskaidroti laureāti LEEA, AS Jauda, SIA ABB un RTU Attīstības fonda studentu darbu konkursā

LEEA Pārstāvju sapulce 10.12.2015.

Progress Energoefektivitātes direktīvas ieviešanā

Seminārs - Ne visi kabeļi ir vienādi, 26.11.2015.

SpecSC semināra prezentācijas

Sertifikācijas pretendentu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs 2015.gada 8.oktobrī

Ekonomikas ministrija ar LEEA noslēgusi Deleģēšanas līgumu

LEEA biedrs Armands Ābele saņem "Būvindustrijas lielo balvu"

SpecSC veiks elektrodrošības grupu sertificēšanu elektrotehniskam personālam

Markku Monni grāmatas

Tuvojas vienīgā Baltijas biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstāde „RIGA COMM 2016”

Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs

Seminārs "Instalācijas un kabeļi - to dažādās konstrukcijas un standarti" 13.09.2016.