Aktīvā pozīcija: Sākums LEEA Pārstāvju Sapulces dienaskārtība

Aktualitātes

Rīgā, Šmerļa ielā 1
11.stāva zālē

2018. g. 15. jūnijā

1.

Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija.

9:30–10:00

2.

Pārstāvju sapulces (PS) vadītāja ievēlēšana ar klātesošo balsu vairākumu.

10:00–10:05

3.

PS vadītāja ziņojums par ieradušos skaitu un sapulces atklāšana.

10:05–10:10

4.

AS Latvenergo valdes priekšsēdētāja Ā.Žīgura uzruna.

10:10–10:20

5.

EM Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietnieka G.Valdmaņa prezentācija “Aktuālas enerģētikas nozares regulējamās problēmas”.

10:20–10:40

6.

AS “Augstsprieguma tīkls” valdes locekļa, asoc. prof. G.Junghāna prezentācija “Par elektroenerģijas patērētāju aktīvāku līdzdarbību tirgū un energosistēmas pakalpojumu nodrošināšanā”.

10:40–11:00

7.

AS “Sadales tīkls” tehniskā direktora R.Skreba prezentācija

“Sadales tīkla aktualitātes.”

11:00–11:20

8.

RTU profesora A.Sauhata apstiprināšana par LEEA godabiedru.

11:20–11:30

9.

SIA Robert Bosch pārstāvja prezentācija.

11:30-11:50

10.

Energobūvnieku konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja J.Kirkovalda prezentācija “Par gada labāko darbu Latvijas elektrobūvniecībā objektu elektroapgādes un elektroiekārtu projektēšanā un ražošanā 2017”.

11:50–12:05

11.

Konkursa laureātu apbalvošanas procedūra, tai skaitā ar Robert Bosch balvām.

12:05–12:20

12.

Noslēguma diskusijas ar kafiju un uzkodām.

12:20

 

 

Aktīvā pozīcija: Sākums LEEA Pārstāvju Sapulces dienaskārtība